Samfällighetens svar på förfrågan om ”Skärvagsdalens naturreservat”

Synpunkter från Skärkdalens Samfällighetsförening.
(130 st fastigheter som är direkt berörda av förslaget)

Vi har haft kontakt med våra medlemmarna ang detta och i stort ser vi positivt till förslaget.
Vi har också hört att någon/några medlemmar varit i kontakt med er, dessa får hanteras som enskilda inlägg och inte föreningens gemensamma ståndpunkt.

Detta vår gemensamma och samordnade synpunkter.

Naturen som finns inom angivna området är av helt orörd karaktär och mycket unikt därav positivt att göra naturreservatet på detta område.
Vad vi kan konstatera, så blir tillfartsväg/led till området från vår vändplan på slutet av Mor Sönnes väg.
Detta kommer at dels öka belastningen på vårt vägnät samt parkering kommer att ske på vår vändplan av kommande beskare till naturreservatet.

Med anledning av detta bör följande beaktas
– Utökning av vändplan med parkeringsplatser.
– Någon ersättning för slitage av tillfartsvägarna, bör vara av ett årligt bidrag från Länstyrelsen eller annan part.
– Någon form av toalett och sophantering ordnas vid parkering för eliminera sanitets problem kring denna plats.
– För att öka attraktion för naturreservat bör den gamla leden från vår vändplan till Övre Skärkvagen restaureras, med ev förlängning till leden mellan Helgs och Fältjägarstugan.
Vi är öppna för att diskutera och hjälpa till med lösningar kring detta

Håkan Sjöberg, Ordförande
Skärkdalens Samfällighetsförening