Postadressangivelser inom Skärkdalens samfällighetsförening

Bergs kommun har för en tid sedan fastställt vilken adress som skall anges för
fastigheterna med tomtnummer inom samfälligheten efter att vägarna inom området
har fått namn. Följande adress skall anges som belägenhetsadress och postadress:

namn
vägnamn tomtnummer
845 99 Ljungdalen

Ex:
Sven Johnsson
Mor Sönnes väg 122
845 99 Ljungdalen

För dem som har postbox i Ljungdalen ersätts vägnamn och tomtnummer i
postadressen med Box xx.
För dem som varken har postbox eller tomtnummer utan bara en
fastighetsbeteckning ersätts vägnamn och tomtnummer i postadressen
med Skärkdalen yyy där yyy är det tresiffriga husnummer (vanligen 9yy),
som tidigare erhållits från kommmunen (skrivelse daterad 22 februari 2005):

Ex:
Bengt Skugge
Skärkdalen 946
845 99 Ljungdalen

I samtliga fall lagras posten på ICA i Ljungdalen där den sedan får
avhämtas (i aktuell postbox eller i postkassan).

I detta sammanhang påminns om att man som fastighetsägare med tomtnummer
skall ha tydlig tomtnummermarkering vid tomten, synlig från vägen, för att
möjliggöra för räddningstjänsten och varuleveranser att hitta rätt.