Föregående bild       Nästa bild       För att återgå till bildöversikten stäng bildens fönster/flik.

Arvid Björelands gamla fäbodstuga, som en period också använts som övernattningsstuga i samband
med starrslåtter på myrarna SV om Nedre Skärvagen (Jodå, han har sagt att den ska renoveras).
Han har nu (2013) låtit flytta stugan (och sitt getfjös) till en betesäng nedströms byn i Ljungdalen.
Foto: Henry Kidd