Föregående bild       Nästa bild       För att återgå till bildöversikten stäng bildens fönster/flik.

Blästerugnen med sitt utlopp för det smälta järnet, som utvunnits ur myrmalmen.     Foto: Bengt Skugge