Föregående bild       Nästa bild

Denna skylt visade att det vid ESSO:s semesterhem gick att köpa
bensin i Skärkdalen fram till 1975 då bilden togs. Idag finns bara
skylthållaren kvar vid infarten till Max.     Foto: Från ESSO-albumen