Behov av fotografier (gamla eller nytagna) för Skärkdalens hemsida:

Nedan finns en lista över motiv som jag skulle vilja ha bilder på i historiesidans bildsamling.
Om du har eller vet om någon som har en passande bild så hör av dig till mig per telefon
enligt längst ned på förstasidan eller genom att fylla i och skicka formuläret du får upp
om du klickar här eller på "Fråga angående hemsidan" på sidan "Vart vänder jag mig".

- Blästerugnen, bättre bild, kanske mer från ovan
- Bäverhyddan i deltat och/eller i Skärkan
- Fiskodlingsdammarna
- Fångstgrop vid Södra Ljungdalsberget
- Fångstgrop i Skärkdalen, kanske uppströms från Lagerkrantzvallen eller på södra
  sidan av Skärkan där det börjar bli strömt när man kommer med båt
- Fäbodstugorna i Skärkdalen och Skärvagsdalen
- Kåtatomter
- Lador och gamla hus i Skärkdalen och Skärvagsdalen
- Lappgraven (har någon hittat den?)
- Långströms alla hus
- Pilbygget
- Potatislanden vid Björnskalltjärn
- Potatisterrasserna vid Åslunds inäga
- Slalombacken i Skärkdalen (lifthuset, raststugan, P-platsen)
- Torkanordning för starr från myrslåtter
- Träbron över Skärkan (dvs den bro som användes fram till 1938)
- Åsbergs ladugård och boningshuset före Linderholms
- Åsbergs sommarladugård
- Kanske finns det fler bilder vi borde ha i samlingen?

Med hopp om fler bilder / Bengt Skugge