Föregående bild       Nästa bild       För att återgå till bildöversikten stäng bildens fönster/flik.

Denna gamla vält, helt gjord av trä, låg tillsammans med en gammal plog i skydd av ett spåntak från
en lada. Välten har nu, säsongen 2015-2016 räddats undan ytterligare förstöring och kommer att tas
om hand av hembygdsföreningen.
Foto: Bengt Skugge