Här finns bilder från gruvområdet vid Grönfjället:


Gruvhålen från 1700-talet på Grönfjällets sluttning.
Tre hål syns inom den vita ovalen.

Gruvhålen och slagghögar från 1700-talet vid Lillsjöns utlopp.
Två gruvhål (vattenfyllda dagbrott) ligger inom den vita ovalen.

Utsikten från gruvan i Grönfjällets sluttning. Sjön nere i dalen är Lillsjön,
längre bort ses Öjön och längst bort Dunsjöfjällen norr on Ljungdalen.

Det stora gruvhålet sträcker sig ca 10 m in i fjällsluttningen.

Mot mynningen.

Dagbrottsslaggen vid kanten av Öjönån.

Det norra dagbrottet.

Det södra dagbrottet.

Utsikten från gruvan mot Skärkdalen. Dagbrotten ligger straxt utanför bildens vänstra kant.