Föregående bild ,      Nästa bild

Hyveln i originalposition sedd från vägen mot Skärvagsvallen                     (från Jamtlis gårdsinventering)