Föregående bild ,      Nästa bild

Hyveln i originalposition strax ovanför såghuset                                                               (från Jamtlis gårdsinventering)