Föregående bild ,      Nästa bild

Hyvelboden i originalposition (i övre vänstra hörnet) sedd från fördämningen.                             (från Jamtlis gårdsinventering)
Omedelbart bortom fördämningen syns brädtaket på tunneln för matning av vatten till turbinen.
Huset som skymtar i dungen är sågspånsboden (som fortfarande står på sin plats).