Föregående bild       Nästa bild       För att återgå till bildöversikten stäng bildens fönster/flik.

Detaljbild av kopparmynt med stamp som visar att myntet präglats
i Ljusnedal (två "L" varav det ena spegelvänt)   Foto: Kungl. Myntkabinettet