Föregående bild       Nästa bild       För att återgå till bildöversikten stäng bildens fönster/flik.

Detta är vad som idag (september 2008) återstår av träbron över Skärkan, en stock
från bropelaren eller kanske två. Bara för några år sedan fanns tre stockar kvar, i en triangel.
Nu (2015) finns visserligen resterna kvar intakta, men de har hamnat under det nya brovalvet. Foto: Bengt Skugge