Föregående bild       Nästa bild      
Denna egendomligt formade sten,
med ståhöjd under utsprånget ligger
i Stygglandet väster om Nedre
Skärvagen och användes förr i tiden
som rastplats under starrslåttern.
Foto: Bengt Skugge