Föregående bild       Nästa bild

Den gamla issjöstrandvallen syns bäst på vintern, på Grönfjällets SO brant, nästan uppe vid trädgränsen, som ett horisontellt stråk som inte är bevuxet.
Bortom Grönfjället vakar Helags över nejden.     Foto: Birgitta Skugge