Skärkdalen västerut från luften, ca 1967           (från vykort)
(I förgrunden ESSO:s semesterhem, som brann 1988)
    Anslagstavla Annonser:

Stugvärd

Hyr ut stugan!
DatumSammanfattning
2017:
7 oktoberAnslag finns för vattenförening  VA1  VA3   (Datumet avser det senaste anslaget)
23 oktoberNu har länsstyrelsens naturvårdare börjat röja utmed leden mot Mor Sönnes stuga. Det kanske händer något med naturreservatet nu i höst.
18 aprilKlicka här för styrelsens kommentar till beslutet om naturreservat.
14 aprilFrån i mars i år har vi i Ljungdalen och Skärkdalen fått nytt postnummer: 845 99.
18 marsNu har beslut fattats att bilda Skärvagsdalens naturreservat. Se dels under hemsidans Arkiv dels på länsstyrelsens hemsida
9 januariVar vänlig meddela oss din e-postadress!
Styrelsen har för närvarande e-postadressen till ca 65 % av medlemmarna. Men vi behöver ha många fler för att ha en snabbare och billigare elektronisk distribution av information från styrelsen. De medlemmar som har e-postadress men ännu ej meddelat den till styrelsen uppmanas härmed att göra det. Använd lämpligen adressändringsformuläret för detta! Det nås från medlemssidorna (lösenordsskyddade) under rubriken Ändra ägaruppgifter.
2016:
15 december Klicka här för info, som Länsstyrelsen har skickat ut angående dels arbetet med en eventuell nationalpark, dels arbetet med översyn av ledsystemet i området.
Klicka här för mer info om ev. nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags-området.
8 majFrån och med den 1 maj 2016 är Avloppsakuten i Berg AB ny entreprenör för slamtömning i Bergs kommun.
Klicka här för mer info.
Öppettiderna för Ljungdalens ÅVC har ändrats från och med lördag 7 maj:
Tisdagar kl. 17:00 – 18:00 och lördagar kl. 09:00 – 11:00.
4 marsDet är optisk fiber på gång för Ljungdalsområdet! Tryck här för info och för möjlighet att göra intresseanmälan (ej bindande). Obs att intresse för oss i Skärkdalen skall anmälas under Bergs kommun, inte under Ljungdalen. "Är ni många som är intresserade i ditt område är möjligheterna större att ni kan få fiber" säger operatören.
2014:
2 januari Hjälp!
På förekommen anledning påpekas åter att endast hushållssopor får lämnas i sophuset! Alla andra sopor såsom glasflaskor, batterier, möbler etc skall lämnas i Ljungdalen. Tidningar och förpackningar (av glas, papp, metall och plast) skall lämnas vid brandstation och övrigt vid återvinningsstationen i Ljungdalen. Öppettider för den finns anslagna på kommunens hemsida samt på vår sida om sophantering. Sopåkaren städar ej soprummet och kommer de inte fram på golvet får vi ha soporna kvar!
Styrelsen

På denna sida:
· Anslagstavla
· Om Skärkdalens Samfällighetsförening
· Föreningens ansvar
· Medlemmarnas ansvar

Om Skärkdalens Samfällighetsförening

Skärkdalens Samfällighetsförening ligger på Flatruets sluttning mot Skärkan i Skärkdalen några kilometer söder om Ljungdalen i Bergs kommun, Jämtlands län. Föreningen förvaltar ca 6 km väg och har 134 avgiftsbelagda medlemsfastigheter varav i nuläget en är permanentbebodd.

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för det löpande underhållet av föreningens vägar såväl sommar som vinter. Styrelsen (och dess entreprenörer) gör på egen hand löpande besiktningar av vägnätet för att fastställa behov av åtgärder.

Samfälligheten ansvarar för att områdets huvudvägar vinterväghålls. Dessa omfattar Anna Skugges väg och Mor Sönnes väg. De mindre så kallade stickvägarna från dessa vägar plogas ej genom föreningens försorg. I en del fall har fastighetsägarna längs en stickväg gått samman och bekostat ”egen” plogning. Föreningens vinterväghållning omfattar också de gemensamma parkeringsplatser som finns längs de plogade vägarna. Föreningen ansvarar ej för snöröjning av parkeringsplatser på enskilda tomter.

Det är trots de löpande besiktningarna omöjligt att snabbt upptäcka att en vägsträcka behöver en akut insats av t ex halkbekämpning eller potthålslagning. Styrelsen välkomnar därför alla vakande ögon, se nedan.

Medlemmarnas ansvar

Om en fastighetsägare upptäcker brister i det löpande underhållet är föreningen tacksam om detta snarast anmäls till föreningen, se Vart vänder jag mig?


Överst på sidan.
Sidorna senast uppdaterade den 23 oktober 2017 av Bengt Skugge
synpunkter till tel 070 - 65 69 017