Skärkdalen västerut från luften, ca 1967           (från vykort)
(I förgrunden ESSO:s semesterhem, som brann 1988)
    Anslagstavla

FB-logga   Instagram-logga

 

 

Annonser:

Stugvärd

Hyr ut stugan!

DatumSammanfattning
2021:
 
28 novemberFöreningen lanserar nu en mer mobiltelefonvänlig version av hemsidan. Under en övergångsperiod når du den med automatisk omdirigering från den nuvarande hemsidan (som du just läser). Om du inte automatiskt omdirigeras till den nya versionen inom några sekunder så bör du ovanför föreningsnamnet hitta en knapp märkt "Tillåt" att trycka på för att bli omdirigerad. Denna info avser vi att också meddela i ett mejl till medlemmarna. Vid problem, kontakta hemsideansvarig!
19 septemberMedlemmarna i vår förening kommer att kontaktas av IpOnly angående önskemål om fiberanslutning.
16 septemberÄntligen rör det på sig när det gäller möjlighet till fiberanslutning! Inom kort kommer det att på Skärkdalens Facebooksida och redan nu på vår arkivsida att läggas ut info om det. Obs dock den MYCKET korta betänketid vi fått, bara till senast den 17 september!
Klicka här för mer info!
Klicka här för info om fiberoperatörer!
Klicka här för mer detaljerad info om erbjudandet!
4 majHärjeåns planerar viss ombyggnation av elnätet i Skärkdalen med start hösten 2021.
Klicka här för mer info!
19 marsFlytta till fjälls!
Läs här mer om projektet Fjällflytt, som verkar för att få inflyttning av barnfamiljer till bygden!
2020:
10 juliarkivsidan hittar du nu under rubriken "Broar och vägar"
en rapport från Trafikverket om synen på hur
Flatruetvägen (länsväg 531) bör åtgärdas.

På denna sida:
· Anslagstavla
· Om Skärkdalens Samfällighetsförening
· Föreningens ansvar
· Medlemmarnas ansvar

Om Skärkdalens Samfällighetsförening

Skärkdalens Samfällighetsförening ligger på Flatruets sluttning mot Skärkan i Skärkdalen några kilometer söder om Ljungdalen i Bergs kommun, Jämtlands län. Föreningen förvaltar ca 6 km väg och har 134 avgiftsbelagda medlemsfastigheter varav i nuläget en är permanentbebodd.

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för det löpande underhållet av föreningens vägar såväl sommar som vinter. Styrelsen (och dess entreprenörer) gör på egen hand löpande besiktningar av vägnätet för att fastställa behov av åtgärder.

Samfälligheten ansvarar för att områdets huvudvägar vinterväghålls. Dessa omfattar Anna Skugges väg och Mor Sönnes väg. De mindre så kallade stickvägarna från dessa vägar plogas ej genom föreningens försorg. I en del fall har fastighetsägarna längs en stickväg gått samman och bekostat ”egen” plogning. Föreningens vinterväghållning omfattar också de gemensamma parkeringsplatser som finns längs de plogade vägarna. Föreningen ansvarar ej för snöröjning av parkeringsplatser på enskilda tomter.

Det är trots de löpande besiktningarna omöjligt att snabbt upptäcka att en vägsträcka behöver en akut insats av t ex halkbekämpning eller potthålslagning. Styrelsen välkomnar därför alla vakande ögon, se nedan.

Medlemmarnas ansvar

Om en fastighetsägare upptäcker brister i det löpande underhållet är föreningen tacksam om detta snarast anmäls till föreningen, se Vart vänder jag mig?


Överst på sidan.
Sidorna senast uppdaterade den 28 november 2021 av Bengt Skugge
synpunkter till tel 070 - 65 69 017