Skärkdalen västerut från luften, ca 1967           (från vykort)
(I förgrunden ESSO:s semesterhem, som brann 1988)
    Anslagstavla Annonser:

Stugvärd

Hyr ut stugan!
DatumSammanfattning
2019:
19 marsAnslag finns för vattenförening  VA1   (Datumet avser det senaste anslaget)
4 mars Längdskidspåret senast draget
söndagen den 3 mars 2019.

Klicka här för GPS-bild av det aktuella spåret.
Klicka här för mer generell information om skidspåret.
 
13 marsIkväll onsdag skickades kallelse ut per mejl för
årsstämman på påskafton 20 april kl 10:00.
Om du ej fått kallelsen kolla om mejlet råkat hamna i spam-korgen. Om inget mejl kommit, hör av dig till Bengt Skugge (hemsideansvarig).
Inom kort sker distribution av kallelse per vanlig post till dem som ej har mejladress.
Kallelse och annat underlag för årsstämman finns även på medlemssidorna under rubriken årsstämmoprotokoll.
27 februari Läs här anteckningar från möte med bl a stat och kommun om Flatruvägen, gjorda av föreningsmedlemmar som närvarade vid mötet.
21 februari Vid turistbyrån i Ljungdalen. Länsstyrelsen håller "Öppet Hus #2" angående ev. nationalpark
Ljungdalen: Vad skulle just du vilja uppmuntra, tillåta eller förbjuda i en eventuell nationalpark i västra Jämtland? Ta chansen att berätta för oss när vi kommer till Ljungdalen den 21 februari. Exakt tid och plats får vi återkomma med, men troligen sen eftermiddag nära turistbyrån. Vi ses!
Se här en karta över preliminär gräns för ev. nationalpark.
2018:
8 decemberLäs här en lägesrapport angående ev nationalpark.

På denna sida:
· Anslagstavla
· Om Skärkdalens Samfällighetsförening
· Föreningens ansvar
· Medlemmarnas ansvar

Om Skärkdalens Samfällighetsförening

Skärkdalens Samfällighetsförening ligger på Flatruets sluttning mot Skärkan i Skärkdalen några kilometer söder om Ljungdalen i Bergs kommun, Jämtlands län. Föreningen förvaltar ca 6 km väg och har 134 avgiftsbelagda medlemsfastigheter varav i nuläget en är permanentbebodd.

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för det löpande underhållet av föreningens vägar såväl sommar som vinter. Styrelsen (och dess entreprenörer) gör på egen hand löpande besiktningar av vägnätet för att fastställa behov av åtgärder.

Samfälligheten ansvarar för att områdets huvudvägar vinterväghålls. Dessa omfattar Anna Skugges väg och Mor Sönnes väg. De mindre så kallade stickvägarna från dessa vägar plogas ej genom föreningens försorg. I en del fall har fastighetsägarna längs en stickväg gått samman och bekostat ”egen” plogning. Föreningens vinterväghållning omfattar också de gemensamma parkeringsplatser som finns längs de plogade vägarna. Föreningen ansvarar ej för snöröjning av parkeringsplatser på enskilda tomter.

Det är trots de löpande besiktningarna omöjligt att snabbt upptäcka att en vägsträcka behöver en akut insats av t ex halkbekämpning eller potthålslagning. Styrelsen välkomnar därför alla vakande ögon, se nedan.

Medlemmarnas ansvar

Om en fastighetsägare upptäcker brister i det löpande underhållet är föreningen tacksam om detta snarast anmäls till föreningen, se Vart vänder jag mig?


Överst på sidan.
Sidorna senast uppdaterade den 22 mars 2019 av Bengt Skugge
synpunkter till tel 070 - 65 69 017