Skärkdalen västerut från luften, ca 1967           (från vykort)
(I förgrunden ESSO:s semesterhem, som brann 1988)
    Anslagstavla Annonser:

Stugvärd

Hyr ut stugan!
DatumSammanfattning
2018:
2017:
23 oktoberNu har länsstyrelsens naturvårdare börjat röja utmed leden mot Mor Sönnes stuga. Det kanske händer något med naturreservatet nu i höst 2017.
14 aprilFrån i mars 2017 har vi i Ljungdalen och Skärkdalen fått nytt postnummer: 845 99.
2016:
15 december Klicka här för info, som Länsstyrelsen har skickat ut angående dels arbetet med en eventuell nationalpark, dels arbetet med översyn av ledsystemet i området.
Klicka här för mer info om ev. nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags-området.
4 marsDet är optisk fiber på gång för Ljungdalsområdet! Tryck här för info och för möjlighet att göra intresseanmälan (ej bindande). Obs att intresse för oss i Skärkdalen skall anmälas under Bergs kommun, inte under Ljungdalen. "Är ni många som är intresserade i ditt område är möjligheterna större att ni kan få fiber" säger operatören.

På denna sida:
· Anslagstavla
· Om Skärkdalens Samfällighetsförening
· Föreningens ansvar
· Medlemmarnas ansvar

Om Skärkdalens Samfällighetsförening

Skärkdalens Samfällighetsförening ligger på Flatruets sluttning mot Skärkan i Skärkdalen några kilometer söder om Ljungdalen i Bergs kommun, Jämtlands län. Föreningen förvaltar ca 6 km väg och har 134 avgiftsbelagda medlemsfastigheter varav i nuläget en är permanentbebodd.

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för det löpande underhållet av föreningens vägar såväl sommar som vinter. Styrelsen (och dess entreprenörer) gör på egen hand löpande besiktningar av vägnätet för att fastställa behov av åtgärder.

Samfälligheten ansvarar för att områdets huvudvägar vinterväghålls. Dessa omfattar Anna Skugges väg och Mor Sönnes väg. De mindre så kallade stickvägarna från dessa vägar plogas ej genom föreningens försorg. I en del fall har fastighetsägarna längs en stickväg gått samman och bekostat ”egen” plogning. Föreningens vinterväghållning omfattar också de gemensamma parkeringsplatser som finns längs de plogade vägarna. Föreningen ansvarar ej för snöröjning av parkeringsplatser på enskilda tomter.

Det är trots de löpande besiktningarna omöjligt att snabbt upptäcka att en vägsträcka behöver en akut insats av t ex halkbekämpning eller potthålslagning. Styrelsen välkomnar därför alla vakande ögon, se nedan.

Medlemmarnas ansvar

Om en fastighetsägare upptäcker brister i det löpande underhållet är föreningen tacksam om detta snarast anmäls till föreningen, se Vart vänder jag mig?


Överst på sidan.
Sidorna senast uppdaterade den 30 oktober 2018 av Bengt Skugge
synpunkter till tel 070 - 65 69 017