Webbkamera

Webbkamerans bild här bredvid visar vy från SO över de gamla
slåtterängarna nere i byn. Bilden uppdateras ca kl 1200 varje dag.

Snödjupstabell:
Med hjälp av tvärpinnarna på hässjekraken som står på fältet
kan man avgöra dagens snödjup:

 

Bilden är avsiktligt något för mörk. Det är för att pinnarna skall synas
bättre mot snön. Kameran visar trots det inte alltid så tydlig bild.
Den 4 mars var snödjupet >130 cm!

För de senaste 12 månadernas bilder klicka här.

Bilden överförd till internet:  2020-07-14 12:03