Längdskidspår

Allmänt om skidspåret
Nedanstående karta visar med röd linje var ett längdskidspår ibland anordnas med en spårkälke. Spåret börjar och slutar vid sophuset och kommer med tiden att ha avståndsmarkeringar så att man kan börja, vända och sluta var man vill och ändå få uppfattning om hur långt man åkt. Spåret går längs myrkanten upp mot Nedre Skärvagen och vidare en bit längs sjöns södra sida för att sedan vända tillbaka till sophuset. Spåret dras av Ebbe Åslund tomt 91, så ofta han har möjlighet och vädret/snötillgången tillåter. Kartan är ännu så länge bara schematisk och avståndsmarkeringarna gäller inte. När spåret har preparerats meddelas det på hemsidans anslagstavla samt här bredvid. Frågor och synpunkter angående spåret riktas till Ebbe Åslund på telefon 070 - 328 86 27. Admin
Skoteråkare uppmanas att naturligtvis inte köra i skidspåret!
På myren vid Alberts koja den 15 mars 2015 Senaste spårinformation

Spåret senast draget fredagen den 12 mars 2021.

Spåret börjar vid slutet av Åsbergsvägen, korsar snart skoterleden och går sedan längs myrarna ToR en punkt ca 1 km bortom Alberts koja (det timrade huset i skogskanten rakt söder om Grundtjärnen). Klicka här för GPS-bild av det aktuella spåret. Totallängden för skidspåret ToR vändpunkten ca 1 km bortom Alberts koja är ca 10 km.