Skoteråkning

Kontaktperson för skoterfrågor är Susanna Sjögren, tel. 070-286 80

Följande gäller för körning med terrängfordon inom området:

§      Körning med terrängfordon får endast ske på befintliga leder och närmaste vägen genom terrängen till och från eget hus i samråd med berörda grannar. Befintliga leder och bedömt lämpliga anslutningsspår till dessa framgår av tomtkarta.

§      VISA HÄNSYN!! Håll avstånd till bebyggelse, håll lägsta möjliga ljudnivå på fordonet och respektera allas vår rätt till en fridsam vistelse i Skärkdalen. Körning efter kl 22 bör undvikas.

§      Maximal hastighet är 20 km/t.

§      Terrängfordon har väjningsplikt mot skidåkare, hundspann och fotgängare genom att lämna bred marginal och dämpa farten. Detta gäller även på lederna och anslutningsspåren.

§      Visa hänsyn och kör inte i preparerade skidspår.

§      Före korsande av väg har terrängfordon alltid stopplikt.

§      Utöver dessa regler gäller terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen. Exempelvis är det förbjudet att köra skoter på vägarna - undantaget vägar inom området som inte plogas, t. ex. Bäverstigen och Vargstigen.

§      Befintliga leder är markerade med röda ledkryss. Anslutningsspår markeras vid behov av berörda nyttjare.

För övrigt påminns om att trafik med skoter (och andra terrängfordon) är förbjuden överallt på Flatruet väster om landsvägen, således också i skogen och på fjällsluttningarna alldeles ovanför vårt tomtområde, se gränsmarkering för skoterförbudet på fjällkartan nedan och på områdets tomtkarta.

Som uthyrande stugägare är man skyldig att ha ledkartor och information om terrängkörningsreglerna tillgängliga för sina gäster i stugorna.

Denna information inklusive tomtkarta skall anslås i varje stuga och finns även vid informationstavlan i anslutning till sophuset vid norra infarten till området, på www.skarkdalen.se samt på turistbyrån.

Klicka här för utskriftsvänlig version.

Se även www.lansstyrelsen.se/jamtland och www.transportstyrelsen.se vad avser terrängkörning.