Sophantering

För föreningens medlemmar finns ett sophus vid den nedre infarten till området. Sophuset öppnas med kodlås och aktuell kod lämnas endast ut till samfällighetens medlemmar.

I sophuset får enbart hushållsavfall slängas och endast i kärlen, inte på golvet. Tomglas, tidningar, pappers-, plast- och metallförpackningar skall lämnas till sopsorteringskontainrarna belägna vid brandstationen i Ljungdalen. Allt annat avfall, skrymmande avfall, latrin, mm. skall lämnas vid återvinningscentralen (ÅVC) i Ljungdalen som udda veckor har öppet tisdagar 17.00-19.00 och lördagar 09.00-13.00. Jämna veckor har ÅVC stängt.

Under vissa tider (påsk och jul/nyår) är trycket stort på vårt sophus varför vi uppmanar medlemmarna att följa reglerna för sophanteringen. Packa gärna kärlen riktigt fulla, ett efter ett, även under lågsäsong, så hjälper du till att minska föreningens kostnad för sophanteringen.

För slamtömning, kontakta Avloppsakuten i Berg AB som är entreprenör för slamtömning i Bergs kommun. Klicka här för mer info.

Kontaktperson för sophantering:
Mikael Sollander, Åsenvägen 25, 821 30 BOLLNÄS,
tel: 070-395 05 22