Vattenföreningar

Flatruets Vattenförening nr 1Tomterna 42-78, 80
Flatruets Vattenförening nr 2Tomterna 84-89, 127-129
Flatruets Vattenförening nr 3Tomterna 90-126
Flatruets Vattenförening nr 4Tomterna 12-14, 20, 21, 24
Flatruets Vattenförening nr 5Tomterna 34, 36, 38-41
De tomter som ej nämns ovan har ordnat sitt VA på eget sätt.
Inläggning av tillfälligt meddelande för VA-förening