Vattenföreningarna

VA-meddelande

Detta formulär kan användas av VA-föreningsansvarig för att lägga ut ett meddelande på dess hemsida.
VA-föreningens lösenord, ditt namn, din e-postadress, och VA-föreningens nummer måsta alltid fyllas i.
Borttagning av meddelande görs genom att sända formuläret med både rubrik- och meddelandefälten tomma.

Lösenord:
Namn (VA-föreningsansvarig):
Din e-postadress:
VA-föreningsnummer  (1-5):
Rubrik (ej obligatoriskt):
Meddelande (ej obligatoriskt):
(Radbyte i texten åstadkoms
med teckensträngen <br>
och ett nytt stycke
med teckensträngen <p>)

Tryck när du är klar eller för att nollställa alla inmatningsfält.