Flatruets Vattenförening nr 1

Hemsidan Styrelse Vart vänder jag mig? Anläggningskarta Stadgar
Vid fel i vatten- och avloppsanläggningarna kan tillsynsman för anläggningen Stefan Åslund i Ljungdalen kontaktas, tel 070-377 18 78.
Föreningens kontaktperson: Ivar Eriksson, tel 070-593 22 25