Flatruets Vattenförening nr 1

Hemsidan Styrelse Vart vänder jag mig? Anläggningskarta Stadgar
Vid fel i vatten- och avloppsanläggningarna kan tillsynsman för anläggningen Stefan Åslund i Ljungdalen kontaktas, tel 0730-93 17 96.
Föreningens kontaktperson: Ivar Eriksson, tel 070-593 22 25

Nya högre avgifter, betalas senast 30 april 2018
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att höja avgifterna för att klara förnyelse av pumpar i brunnar. Eva Persson tomt 60 valdes för två år som ledamot i styrelsen. Valda förra året för två år är Stefan Håkansson tomt 67 och Ivar Eriksson tomt 66. Avgifterna skall betala till bankgiro nr 5188-9160. 1800kr för vatten och avlopp 1600kr för vatten 200kr för obebyggd fastighet 100kr i påminnelseavgift Betalas senast 30 april 2018