Flatruets Vattenförening nr 1

Hemsidan Styrelse Vart vänder jag mig? Anläggningskarta Stadgar Protokoll

Vid fel i vatten- och avloppsanläggningarna kan tillsynsman för anläggningen
Stefan Åslund i Ljungdalen kontaktas, tel 070-377 18 78.
Föreningens kontaktperson: Ivar Eriksson, tel 070-593 22 25


Arbetet med pumpbyte slutfört!
Ny pump har installerats och anläggningen är nu i full drift. Sommaren gav inga problem med vattenförsörjningen. En medlem har inte betalt årsavgiften ännu. Ärendet lämnas snart till Kronofogden.