Flatruets Vattenförening nr 1

Hemsidan Styrelse Vart vänder jag mig? Anläggningskarta Stadgar Protokoll

Vid fel i vatten- och avloppsanläggningarna kan tillsynsman för anläggningen
Stefan Åslund i Ljungdalen kontaktas, tel 070-377 18 78.
Föreningens kontaktperson: Ivar Eriksson, tel 070-593 22 25


Årsmötet beslutar om verksamheten år 2019
Nya medlemsavgifter Fastighet med Vatten och avlopp 2300kr Vatten 2100kr Obebyggd fastighet 200kr Påminnelseavgift 400kr Betalas senast den 30 april 2019 Översyn och utbyte av pumpar och elsystem kommer att ske under barmarksperioden. Protokoll kommer att finnas på hemsidan.