Flatruets Vattenförening nr 1

Hemsidan Styrelse Vart vänder jag mig? Anläggningskarta Stadgar Protokoll

Vid fel i vatten- och avloppsanläggningarna kan tillsynsman för anläggningen
Stefan Åslund i Ljungdalen kontaktas, tel 070-377 18 78.
Föreningens kontaktperson: Ivar Eriksson, tel 070-593 22 25


Undvik förseningsavgift betala omedelbart avgift,
Den 30 april 2019 skull avgiften till Vattenföreningen vara betald. Sju fastigheter har inte betalats. Bankgiro 5188-9160. Avgift vatten o avlopp 2300kr fstighet med enbart vatten 2100kr. Påminnelseavgift 400kr.