Flatruets Vattenförening nr 1

Hemsidan Styrelse Vart vänder jag mig? Anläggningskarta Stadgar

Kontaktpersoner

Vid fel i vatten- och avloppsanläggningarna kan tillsynsman för anläggningen
Stefan Åslund i Ljungdalen kontaktas, tel 0730-93 17 96.
Om han inte kan nås så kan någon i styrelsen kontaktas.
Vid övriga frågor hänvisas till föreningens ordförande, Ivar Eriksson, tel 070 / 593 22 25.