Kontaktpersoner

Vägunderhåll Ring Birgitta Bergström, tel. 070-881 17 63, eller mejla birgitta.bergstrom (snabel-a) outlook.com
Snöröjning Ring Birgitta Bergström, tel. 070-881 17 63, eller mejla birgitta.bergstrom (snabel-a) outlook.com
Grönområdet (trädfällning mm),
båtplatser
Ring Susanna Sjögren, tel. 070-286 80, eller mejla susanna.sjogren (snabel-a) gmail.com
Skoterfrågor Ring Susanna Sjögren, tel. 070-286 80, eller mejla susanna.sjogren (snabel-a) gmail.com
Plogning av bilinfart Ring snöröjaren Anders Karlsson i Ljungdalen, tel. 070-536 92 35 eller mejla taxiljungdalen (snabel-a) hotmail.com
eller ring P-G Skott, tel. 070-634 70 14
Sophämtning, handpumpar,
brunnar
Ring Mikael Sollander, tel 0278-150 70, 070-395 05 22, eller mejla m.sollander (snabel-a) telia.com
Problem med vatten och avloppKontakta den person som din tomts VA-förening har engagerat
Meddelande om ändring av ägare,  
namn, adress:
Meddela kassören Ebbe Åslund per post: Ryttarvägen 77, 831 39 Östersund
eller klicka här, logga in och klicka sedan på Ändra ägaruppgifter
ValberedningenBjörn Ulfvin, tel. 076-113 83 33 eller Iwar Sjögren, tel. 070-648 50 94
Fråga angående skidspåret:Ring Ebbe Åslund, tel 070-328 86 27 eller klicka här
Fråga angående hemsidan:Ring hemsideansvarig Bengt Skugge, tel 070-65 69 017 eller klicka här
Annat meddelande eller fråga: klicka här