Vädersida

Nedanstående väderdata är från (ingen väderdatafil funnen)
Vid webbkameran nere i byn i Skärkdalen har samfällighetsföreningen också en liten väderstation. Några data från den visas i kamerabilden på kamerasidan. Väderstationen ger dock en hel del mer data, som kan nås från denna sida. I diagrammet till höger finns en del data utöver dem i kamerabilden, insamlade strax innan kamerabilden togs. Väderdata insamlas en gång per timme dygnet runt. För att kunna presentera så aktuella data som möjligt på kamerasidan så sker senaste insamlingen strax före kl 12, dvs ungefär mitt på dagen.

Här kan du se senast insamlade väderdata.

En textfil sparas för varje 24-timmarsperiod, med tab-separerade data. Här kan du titta på väderdata från tidigare 24-timmarsperioder (fr o m 18 april 2011, men med vissa avbrott):

Välj år: , välj månad: , välj dag: och tryck

För temperatur och vind uppe på Flatruet det senaste dygnet klicka här, scrolla ned till kartan och klicka sedan på Flatruet.
För Jörn Riedels vädersida i Ljungdalen klicka här.
För Helagsstationens vädersida och webbkamera klicka här.
För prognos från vädersidan www.klart.se för just Skärkdalen klicka här.

 
        -- m/s
Temp: -- °C
Vind: -- m/s
Byvind: -- m/s
Lufttryck: -- hPa (+)
Regn: -- mm (24 tim)
Regn: -- mm (1 tim)
Luftfuktighet: -- %
Daggpunkt: -- °C
Kyleffekt: -- °C


Väderdata är alltså direkt upptankade från väderstationen, först upp till kamera-PC:n i Skärkdalen, sedan upp till webbservern, utan bearbetning. Kolumnrubrikerna är bredare än själva datakolumnerna, så rubrikerna är kraftigt förskjutna i förhållande till väderdata. Det är dock något som rättar till sig efter import till något kalkylbladsprogram (t ex Excel), som kan hantera tabuleringstecken. Detta gäller emellertid bara för data du hämtat genom att välja datum och trycka på Sänd-knappen ovan, inte när du hämtar senaste data genom att klicka på länken "Här kan du se senast...".

Nedtankning av väderdata som en textfil till din dator sker enklast genom att i webbläsaren markera hela blocket med väderdata, klicka på blocket med höger musknapp och välj kopiera från pop-up-menyn. Skapa sedan ett eget dokument där du klistrar in de väderdata du kopierat.

Observera också att på grund av fel i det engelskspråkiga väderstationsprogrammet så förekommer ett par underligheter i tabellen:
- Vindriktningen betecknas fel i vissa fall, till exempel så betecknas
  vind från ONO inte som väntat ENE utan istället NEE.
- Lufttryck anges med Hpa istället för hPa.
- Interval (mi) avser det intervall i minuter med vilket väderdata avläses
  för att skapa en rad i tabellen, normalt 60 minuter i vårt fall.
  Emellertid är insamlingsintervallet ibland 61 eller 59 min, så den
  tidpunkt då väderdata insamlas varierar långsamt mellan 1100 och 1159.


Det lufttryck som anges i diagrammet (och i kamerabilden) är det så kallade absoluta lufttrycket, dvs det som verkligen råder på plats. När man vill jämföra lufttrycket med andra platser använder man det relativa lufttrycket, som i Skärkdalen alltid är 86,6 hPa högre än det absoluta.

Både i diagrammet ovan och i kamerabilden anges också en tendens för lufttrycket med plus-, minus- eller likhetstecken efter "hPa" för att visa ökande, minskande eller stabilt lufttryck. Som kriterium används en förändring på minst 3 hPa under de 6 senaste timmarna.

Många av de mätvärden som presenteras i tabellen anges med en decimal. Mätutrustningen och placeringen av den är sådan att mätnoggrannheten inte kan tilltros. Man bör därför bortse från alla decimaler i mätvärdena. Därför avrundas till exempel vindhastighet på 1,6 m/s till 2 m/s i diagrammet ovan, liksom i kamerabildens överkant. Detsamma gäller bl a regn, temperatur och lufttryck. Luftfuktigheten kan man nog inte heller lita på, skulle kanske avrundas till närmaste 5-potens, dvs 33-37 % borde tolkas som ca 35 %. Likaså borde 38-42 % tolkas som ca 40 % etc.

Beträffande vindriktningen så verkar mätinstrumentet nästan vara för känsligt, det märks speciellt vid svaga vindar. Man får därför bättre uppfattning om rådande vindriktning om man klickar på länken "Här kan du se senast insamlade väderdata" här ovan till vänster och studerar hur vindriktningen och vindstyrkan varit under de senaste timmarna. Så kan man också se att isbildning tenderar att orsaka att mätinstrumenten för vindstyrka och -riktning ibland låser sig.

Om väderdata inte kunnat insamlas anges istället "--" för varje mätdata, även i kamerabilden. Dessvärre så kan vinduppgiften mitt i kompassrosen ovan hamna lite snett i vissa webbläsare.