Kontaktpersoner

Vägunderhåll Ring Hampus Linderholm, tel. 070 / 144 60 30, eller mejla hampus (snabel-a) linderholm.se
Snöröjning Ring Hampus Linderholm, tel. 070 / 144 60 30, eller mejla hampus (snabel-a) linderholm.se
Grönområdet (trädfällning mm),
båtplatser
Ring Per Ericson, tel. 0690 / 616 19, 070 / 625 22 21, eller mejla per.ericson (snabel-a) greencargo.com
Skoterfrågor Ring Per Ericson, tel. 0690 / 616 19, 070 / 625 22 21, eller mejla per.ericson (snabel-a) greencargo.com
Plogning av bilinfart Ring snöröjaren Anders Karlsson i Ljungdalen, tel. 070 / 536 92 35 eller mejla taxiljungdalen (snabel-a) hotmail.com
eller ring P-G Skott, tel. 070-634 70 14
Sophämtning, handpumpar,
brunnar
Ring Mikael Sollander, tel 0278 / 150 70, 070 / 395 05 22, eller mejla m.sollander (snabel-a) telia.com
Problem med vatten och avloppKontakta den person som din tomts VA-förening har engagerat
Meddelande om ändring av ägare,  
namn, adress:
Meddela kassören Ebbe Åslund per post: Ryttarvägen 77 831 39 Östersund
eller klicka här, logga in och klicka sedan på Ändra ägaruppgifter
ValberedningenBjörn Ulfvin, tel. 076 / 113 83 33 eller Iwar Sjögren, tel. 070 / 648 50 94
Fråga angående skidspåret:Ring Ebbe Åslund, tel 070 / 328 86 27 eller klicka här
Fråga angående hemsidan:Ring hemsideansvarig Bengt Skugge, tel 070 / 65 69 017 eller klicka här
Annat meddelande eller fråga: klicka här